Hand - Pols Expertise Centrum

Den Bosch en omgeving

Cubitaal Tunnel Syndroom

Wat is Cubitale Tunnel Syndroom?
Bij het cubitale tunnel syndroom is er sprake van een aandoening van de binnenste armzenuw (nervus ulnaris). De nervus ulnaris verloopt van de oksel richting de hand aan de binnenzijde van de bovenarm en voorzijde van de onderarm. Ter hoogte van de elleboog loopt de zenuw in principe achter het zogenaamde “telefoonbotje” door een groeve genaamd cubitale tunnel. Het dak van de cubitale tunnel bestaat uit een stevig peesblad. Vooral in de cubitale tunnel kunnen verhoogde druk- en trekkrachten optreden van de nervus ulnaris, die uiteindelijk kunnen leiden tot beschadiging van de zenuw.

Klachten
Er is sprake van tintelingen en/of doof gevoel in het verzorgingsgebied van de nervus ulnaris: de binnenzijde van de onderarm, pink en ringvinger (pinkzijde). Soms kan men last hebben van een zwaar gevoel in de onderarm. Indien de klachten al langer bestaan kan er ook sprake zijn van krachtsverlies in de hand en verslechtering van de fijne motoriek. Druk op de elleboog of een gebogen houding van de elleboog kunnen de klachten verergeren. De diagnose kan vaak op basis van de klachten en het lichamelijk onderzoek worden gesteld. Vaak wordt een aanvullende electromyografisch onderzoek (EMG) verricht.

Oorzaak
De exacte oorzaak is onbekend maar het is waarschijnlijk een combinatie van factoren die het cubitale tunnel syndroom veroorzaken. Zowel beklemming van de zenuw als verhoogde trekkrachten op de zenuw zouden een rol kunnen spelen. Dit treedt bijvoorbeeld op bij veelvuldig leunen op de elleboog of langdurig en herhaaldelijk maximaal buigen van de elleboog (vaak ‘s-nachts).

Behandeling
Dit hangt af van de ernst van de klachten en de mate van neurologisch uitval. Bij de lichtere vorm zal worden volstaan met het voorschrijven van bepaalde leefregels zoals het zo min mogelijk leunen op de elleboog en aanpassen van de slaaphouding. Wanneer dit niet tot vermindering van de klachten leidt of wanneer er sprake is van krachtsverlies (matige tot ernstige vorm) zal de zenuw operatief worden vrijgelegd (cubitale tunnel release). In overleg met de plastisch chirurg zal worden gekozen voor een endoscopische of open benadering. Heel soms is het nodig om de zenuw te verplaatsen naar de voorzijde van de elleboog (voor het “telefoonbotje”) omdat de zenuw na het openen van de cubitale tunnel en vrijleggen verspringt over het telefoonbotje tijdens het buigen van de elleboog.

Complicaties
Complicaties treden niet vaak op, maar een operatie aan de hand en pols kan gecompliceerd worden door een nabloeding, infectie, koude-intolerantie en het ontwikkelen van vegetatieve ontregeling (zie vegetatieve ontregeling).Specifiek voor het open van de cubitale tunnel is het optreden van een recidief (opnieuw klachten) of verspringen van de zenuw over het “telefoonbotje”. Tevens kan verstijving van de elleboog optreden indien na de behandeling de arm te lang wordt geïmmobiliseerd. Er kan plaatselijk een verminderd gevoel optreden aan de binnenzijde van de onderarm door beschadiging van een relatief kleine gevoelstak tijdens de operatie.

Nabehandeling
Een cubitale tunnel release behoeft in principe geen specifieke nabehandeling. Er zal voor enkele dagen een drukverband worden aangelegd, waarna de arm juist snel mag worden gebruikt. Echter zwaar tilwerk en fysieke belasting moet de eerste paar weken worden vermeden en geleidelijk aan worden opgebouwd. Bij ongeveer 80% -90% procent van de patiënten treedt volledig herstel op maar het herstel verloopt vaak langzaam. Zelfs tot twee jaar na de ingreep kan nog verbetering optreden.