Hand - Pols Expertise Centrum

Den Bosch en omgeving

Zenuwletsel

Wat is een zenuwletsel?
Een letsel van de zenuw van pols, hand of vingers wordt vrijwel altijd veroorzaakt door een scherpe verwonding aan de buigzijde van de onderarm, de hand of de vingers respectievelijk, door bijvoorbeeld een mes of glasscherf. Vaak gaat het gepaard met tevens een doorsnijding van een nabijgelegen pees.

Klachten
Een zenuw is te vergelijken met een elektriciteitskabel. Bij doorsnijding van een elektriciteitskabel valt alle stroom uit vanaf het punt waar de kabel is doorsneden. Alle apparaten die worden voorzien van stroom door de betreffende kabel vallen uit. Zo werkt het ook bij een doorsnijding van een zenuw: alle eindorganen van betreffende zenuw (arm, hand of vinger) verliezen hun gevoel en/of functie afhankelijk van welke zenuw het betreft en waar de doorsnijding is.

Behandeling
Bij verdenking op een zenuwdoorsnijding bestaat er een operatie indicatie. De zenuw moet bij voorkeur binnen 72 uur worden gehecht. Dit gebeurt microscopisch met zeer fijne hechtdraden (dunner dan een haar). Na 3 dagen hebben de zenuwuiteinden zich iets teruggetrokken. De kans bestaat dat het niet meer lukt de zenuw te hechten zonder veel spanning en dat het nodig is een zenuwtransplantaat te gebruiken. Het transplantaat betreft een gevoelszenuw uit de arm of been. Ook kan gebruik worden gemaakt van een ader of kunststofbuisje.

Het herstel van de zenuw is afhankelijk van een aantal factoren waaronder leeftijd van patiënt, locatie van zenuwletsel, tijdsduur voor zenuwhechting en soort letsel (scherpe doorsnijding of scheur of pletletsel). Na de leeftijd van 20 jaar is bekend dat het herstel minder wordt.
De zenuw herstelt zich onder gunstige omstandigheden met ongeveer 1 mm per dag zodat uitgerekend kan worden hoe lang het zal duren voordat volledig herstel is opgetreden tot in het eindorgaan. Vaak varieert dit van 6 tot 12 maanden.

Complicaties
Complicaties treden niet vaak op, maar een operatie aan de hand en pols kan gecompliceerd worden door een nabloeding, infectie, koude-intolerantie en het ontwikkelen van vegetatieve ontregeling (zie vegetatieve ontregeling). Met name de koude-intolerantie treedt vaak op en hersteld maar ten dele of helemaal niet. Daarnaast kan een zeer drukpijnlijke knobbel ter plaatse van de zenuwnaad ontstaan, het zogenaamde neuroom. Tevens kan er geen herstel of slechts beperkt herstel van de zenuw optreden.

Nabehandeling
Afhankelijk van het bijkomende letsel zal er een drukverband of spalk worden aangelegd en een nabehandeling worden opgestart in het HPEC. Belangrijk is om de zenuwnaad de eerste 6 weken te beschermen.