Hand - Pols Expertise Centrum

Den Bosch en omgeving

Triggerfinger

Wat is een trigger finger?
Een trigger finger is een van de meest voorkomende aandoeningen aan de hand en wordt ook wel snapping finger, tendovaginitis stenosans (TVS), of hokkende vinger genoemd. Er is sprake van een ontstekingreactie van de buigpezen en/of peeskoker waar de pezen doorheen lopen vanaf het uiteinde van de handpalm tot aan het eindgewricht van de vinger. Door deze ontstekingsreactie ontstaat er een verdikking in de pezen en/of vernauwing van de peeskoker. Hierdoor ontstaat er een discrepantie tussen de dikte van de pees en de ruimte die de omgevende peesschede biedt zodat de pees niet meer soepel glijdt maar zich hokkend verplaatst, het zogenaamde triggeren. Iedere keer dat de pees met zijn verdikking glijdt langs de verdikte peesschede rand leidt dit tot nog meer irritatie van de pees en verergert dit de ontstekingsreactie. Het gevolg is een vicieuze cirkel die vaak alleen middels therapie doorbroken kan worden.
Het komt met name bij volwassenen voor. Echter het kan ook voorkomen bij juist zeer jonge kinderen. Dit betreft meestal de duim en heet congenitale trigger duim.

Klachten
Er is vaak sprake van een pijnlijke zwelling aan de basis van de vinger of duim. Het buigen en strekken van de vinger verloopt moeizaam en vaak met een schokje. In ernstige gevallen schiet de vinger in een gebogen dwangstand die alleen met passief strekken weer opgeheven kan worden. Soms ervaart men het probleem elders in de vinger, bijvoorbeeld aan de boven zijde, maar de irritatie bevindt zich meestal aan het begin van de peesschede (de A1 pulley) aan de basis van de vinger.

Oorzaak
De oorzaak is niet geheel duidelijk. Soms ontstaat het door een (tijdelijke) overbelasting, soms door een voorgaande beschadiging van de pees. De aandoening komt vaker voor bij mensen met diabetes, jicht en reuma.

Behandeling
Het doel van de behandeling is het doorbreken van de vicieuze cirkel. Hierbij richt de therapie zich op het verminderen van de ontstekingsreactie door middel van medicijnen (ontstekingsremmers), het dragen van een (nacht)spalk en/of een injectie met corticosteroïden ter plaatse van de aangedane A1 pulley (begin peeskoker).
Bij onvoldoende resultaat wordt er meestal gekozen voor een chirurgische ingreep waarmee de peeskoker wordt verruimd. Een operatie kan, mede afhankelijk van de klachten en oorzaak, ook direct de eerste keus zijn.
De operatie wordt meestal verricht onder plaatselijke verdoving middels een injectie ter plaatse van de (kleine) huid snede. De bovenzijde van peesschede en aangedane pulley worden geopend, zodat de pees direct weer soepel kan glijden. Deze operatie wordt ook wel trigger finger release (TVR) of partiële peesschede resectie (PPR) genoemd.

Complicatie
Complicaties treden niet vaak op, maar een operatie aan de hand en pols kan gecompliceerd worden door een nabloeding, infectie, koude-intolerantie en het ontwikkelen van vegetatieve ontregeling (zie vegetatieve ontregeling). Specifiek voor de TVR geldt dat er beschadiging kan optreden van de buigpezen en/of omliggende gevoelszenuwen van de betreffende vinger. Een injectie met corticosteroïden kan leiden tot het knappen van de pees. Gelukkig komen deze complicaties zelden voor.

Nabehandeling
U krijgt kortdurend een drukverband. Het is namelijk belangrijk dat u de vinger regelmatig buigt en strekt na de operatie om littekenvorming rondom de pezen zoveel mogelijk te voorkomen. Na 2 weken is de wond genezen, waarna u geleidelijk aan uw hand weer volledig kunt gebruiken. Het kan voorkomen dat het litteken nog een tijd gevoelig blijft met stijfheid van de geopereerde vinger of duim.