Hand - Pols Expertise Centrum

Den Bosch en omgeving

Handrevalidatie, Tolbrug

Op verwijzing van de huisarts of medisch specialist kunt u doorverwezen worden naar Tolbrug. U krijgt na verwijzing een intake bij de revalidatiearts, die beoordeelt waar de behandeling het beste kan plaatsvinden. Een indicatie voor behandeling binnen Tolbrug wordt gesteld als er sprake is van een complex beloop/diagnose en er op dat moment meerdere behandelingen nodig zijn (niet alleen handtherapie, maar ook andere therapieën). De handrevalidatie wordt op onze hoofdlocatie in ’s Hertogenbosch, aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis aangeboden. Hier bieden wij zowel poliklinische als klinische revalidatie. Een consult kan plaatsvinden fysiek op onze locatie, maar er zijn ook mogelijkheden voor een webconsult of telefonisch consult.

Heeft u te maken met meerdere zorgverleners, bijvoorbeeld uit het ziekenhuis of verpleeghuis, dan werken wij intensief met hen samen, zodat de totale zorg goed voor u op elkaar is afgestemd.

https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/tolbrug-revalidatiegeneeskunde